• 20 March 2017
  • Право
  • Автор: ASoperr

  Запишіть слова, згрупувавши їх за правилом написання апострофа в укр. Та іншомовних словах. Правило зазаначити в дужках післях всіх слів групи.
  Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

  • Ответ оставил: Мненужнпомошь
  1. з апострофом                      без апострофа.опамятатися                             всі інші.девятьневязкийадютантголубятко.обїздлукянівкаобєктвербяарфярдовянут...
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы